موسسه فرهنگی هنری بسته نگار

آدرس:

اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، سه راه ماه فرخی، پلاک 696

تماس با ما:

03134203004 الی 6
09134636156

ساعات کاری:

شنبه تا پنج شنبه 9 صبح تا 9 شب

فن بیان و گویندگی

 دوره آموزش فن بیان و گویندگی ، سخنرانی و مهارتهای ارتباطی این امکان را به شما می دهد تا بتوانید مهارت های سخنرانی (Public Speaking and Presentation) و فن بیان (Rhetoric) و صحیح صحبت کردن (Speaking Skills) را در خود پرورش دهید. بطور خلاصه فن بیان یعنی هنر خوب حرف زدن و حرف خوب زدن است.

دوره فن بیان و گویندگی

در کلاس آموزش فن بیان و گویندگی موسسه فرهنگی هنری بسته نگار، تکنیکهای اعتماد به نفس و رفع خجالت و کم حرفی، تکنیکهای کاربردی فن بیان، داشتن صدایی رسا و گیرا، مدیریت ترس از سخنرانی، نحوه نوشتن متن سخنرانی، روشهای تقویت حافظه، روانشناسی مخاطبین، الگوهای رفتاری و زبان بدن (Body Language)، روش ها و مهارت های برقراری ارتباط و روابط عمومی، ایجاد ارتباط موثر و خوب در جامعه، آداب معاشرت حرفه ای، فنون کسب شخصیت کاریزماتیک یعنی جذابیت، اثرگذاری و الهام بخش بودن را در دوره فن بیان و سخنرانی و مهارتهای ارتباطی فرا می گیرید.

مراقب افکارتان باشید که گفتارتان می شود، مراقب گفتارتان باشید که رفتارتان می شود، مراقب رفتارتان باشید که عاداتان می شود، مراقب عادتان باشید که شخصیتان می شود، مراقب شخصیتان باشید که در نهایت سرنوشتان می شود.

 

اهداف کلاس فن بیان وگویندگی

 الف: اهداف نهایی

1.کسب مهارت در سخن گفتن و تقویت مهارت های کلامی برای مسئولیت های شغلی و اجتماعی و تحصیلی.

  1. خوب سخن گفتن یک امتیاز بزرگ محسوب میشود و قطعاً در ارتقاء منزلت های اجتماعی نقش تعیین کننده ای دارد.کلاس فن بیان از طریق کار روی آمادگیهای  روانی و مهارتی در نظر ارداعتماد به نفس هنرجویان را تقویت نموده، آنان را برای انجام کارهای بزرگ آماده نماید.

ب: اهداف جزئی:

  1. حذف لهجه در گفتگوهای رسمی
  2. بهره گیری از کلمات تاثیرگذار
  3. مهارت صحبت کردن با گروهای سنی مختلف و صاحبان مشاغل متفاوت
  4. آماده نمودن افراد علاقه من به گویندگی و مجری گری صحنه ای و تصویری

 

سرفصل های فن بیان (مقدماتی)

جلسه اول: تنفس صحیح: شامل نفس گیری (دم و بازدم)، نگهداری و کنترل نفسو توزیع صحصح نفس برای بیان جملات کوتاه و بلند. تمرینات لازم برای تقویت نفس گیری صحیح.

جلسه دوم: تبدیل بازدم به آوا و صدا، خروج درست صدا از سیستم گفتاری بدن، بکارگیری اندام های گفتاری برای تولید صدا و تمرینات لازم برای نرمش صدا و تولید صحیح صدا.

جلسه سوم: تکرار مطالب جلسات اول و دوم. خواستن تکالیف از هنرجویان و تمرین و تکرار  مطالب به صورت تک به تک پس از اطمینان از فراگیری کلیه مطالب جلسات قبل. تولید کلمه و جمله توسط سیستم گفتاری، طریقه تلفظ صحیح حروف، کلمه و جمله. کنترل بلندی و پائینی صداو مفهوم بودن کلمات………

جلسه چهارم: تکرار و تمرین مطالب جلسات قبل، تاکید روی سه نکته کلیدی در بیان یعنی رسا بودن، مفهوم بودن، داشتن موسیقی در صدا.تمرینات لازم برای تقویت و بکار گیری اندام های گفتاری مثل: لبها، زبان، دندان . تاکید روی بهداشت اندام های گفتاری………

جلسه پنجم: شعرخوانی، قرائت متون فارسی. روان خوانی، کار روی تسلط عصبی، آرامش در بیان و تقویت اعتماد به نفس، نقش اعتماد به نفس در بیان. تمرینات لازم………

جلسه ششم: قرائت متون نمایشی ساده، تفاوت شعرخوانی، قرائت متون ساده و نمایشی، دیالوگ خوانی، پیدا کردن کُد روانی جملات، حس حال نهفته در کلمات و جملات و تمرینات لازم.

جلسه هفتم: رعایت قواعد سجاوندی در بیان و قرائت متون.تمرین روی مطالب جلسات قبل، آموزش تاکید گذاری و پیدا نمودن کلمات تاکیدی در متون و رعایت تاکید و فشار مناسب روی کلمات……….

جلسه هشتم: کار روی ابعاد روانی و نقش اعتماد به نفس در اجراء متون مختلف از حفظ، اجراء متون بدون در دست داشتن متن، تمرین روی متون ادبی……….

جلسه نهم:  بداهه گویی، تمرین روی این موضوع و اجراء برای تک تک اعضای کلاس. این قسمت از جمله سازی آغاز و با ادامه ی کلاس پیچیده تر خواهد شد و همه ی اعضا به بداهه گویی مکلف خواهند شد. بدیهی است موضوعات مختلف بر اساس تفاوت فردی مطرح خواهد شدو هنرجویان با موضوعات داده شده بداهه سرایی خواهند کرد.

جلسه دهم: رفتارهای غیر کلامی و نقش آنها در انتقال مفاهیم همراه با تمرین بسیار.

جلسه یازدهم: عنصر ارتباط چگونگی اجاد ارتباط با مخاطبین و فعال سازی آنها، کار روی تخیل و وظیفیه ی گوینده در تحریک قوه تخیل شنونده، ارتباط چشمی با مخاطب………..

جلسه دوازدهم: تمرکز حواس و نقش آن در بیان، شیوه های مختلف برای تسلط بر پارازیت ها و مزاحمت های صوتی، تاکید روی اعتماد به نفس و راههای مختلف برای تقویت آن، مرور مطالب قبلی، در اختیار قرار دادن متون مختلف ادبی، نمایش برای آزمون پایانی مرحله ی مقدماتی.

بدیهی است این سرفصل ها بر اساس میزان دانسته های هنرجویان تنظیم خواهد شدو سطح مطالب و نوع ارائه ی آنها، به فضای عمومی کلاس و میزان مهارت فراگیران بستگی دارد.سر فصل ها انعطاف پذیر خواهد بود به شکلی که بعضاً یک جلسه مطلب جدید نخواهیم داشت و مطالب جلسات قبل تکرار خواهد شد. شایان ذکر است که در طول 30 سال تدریس رمز موفقیت یک کلاس آموزشی را در چهار کلمه میدانم: انگیزه، شادابی، ارتباط، تنوع.

سرفصل های فن بیان (تکمیلی)

بیان خوب باعث ایجاد باور بیشترو درک بهتر مطلب میشود و باعث میشود شنونده انرژی، انگیزه، و شوق زیادتری برای شنیدن پیدا کند.

جلسه اول: تنفس، کنترل، تولید صوت و کنترل آن. تعریف و تمرین برای واج، تکواژ، واژه.

–    واج: کوچکترین واحد صوتی زبان است که معنا ندارد اما تفاوت معنایی ایجاد میکند.

واج/ س/ – سر

واج / پ /- پر

–     تکواژ: یکی از واحدهای زبان است که از یک یا چند واج ساخته میشود.

تکواژ آزاد = میز ، خوب

تکواژ پیوسته = بان، گار، مند

–    واژه: یکی از واحد های زبان است که از یک یا چند تکواژ ساخته میشود.

تمرین برای تلفظ واژه های ساده و مرکب( مثال: ابریشم- گلاب پاش(

جلسه دوم: معنا شناسی(یکی از سطوح مطالعه زبان)+ نظام معنایی زبان

تمرین و توجه به ترادف، تضاد و تناسب در بیان

تمرین برای جمله سازی درست.

جلسه سوم: انواع نوشته ها و شیوه ی قرائت آنها

رعایت قواعد سجاوندی و تاکید گذاری

پیدا کردن کُد روانی کلمات و جملات و رعایت آنها در گویش و بیان

جلسه چهارم:  موسیقی در کلام

مهارت های کلامی، گوش نواز نمودن بیان از طریق موسیقی در بیان

جلسه پنجم: بداهه سرایی، مناسب گویی

تمرین برای ساخت جمله با کلمات متعدد

سرعت در ساخت جمله

جلسه ششم: تمرکز و کاهش خطاهای کلامی

تمرین برای تسلط و تمرکز در پارازیت ها و صداهای مزاحم اطراف

جلسه هفتم: نقش و تاثیر مهارتهای غیر کلامی در بیان(1)

جلسه هشتم: نقش و تاثیر مهارت های غیر کلامی در بیان(2)

جمع بندی مطالب، تمرین، آزمون.

شایان ذکر است که موضوع جلسات بنابر حس و حال جاری در فضای کلاس تغییر خواهد کرد. موضوع بنابر تفاوت های فردی و تنوع دانسته های فراگیران و همچنین براساس میزان مهارت ها و قدرت یادگیری هنرجویان تنظیم خواهد شد.