موسسه فرهنگی هنری بسته نگار

آدرس:

اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، سه راه ماه فرخی، پلاک 696

تماس با ما:

03134203004 الی 6
09134636156

ساعات کاری:

شنبه تا پنج شنبه 9 صبح تا 9 شب

مدیران و کارکنان

هیئت مدیره

علی-رفیعیان

علی رفیعیان اصفهانی

رئیس هیئت مدیره

مدیر گروه موسیقی

احمد شرفیان

احمد اشرفیان

عضو هیئت مدیره

مدیر گروه هنرهای نمایشی

دکتر مجید رفیعیان

مجید رفیعیان اصفهانی

عضو هیئت مدیره

مدیر مسئول (مدیرعامل)

منیره رفیعیان

منیره رفیعیان اصفهانی

عضو هیئت مدیره

سرپرست واحد کودک و نوجوان

همکاران

عنوان شغلینام و نام خانوادگی
عضو هئیت مدیره و مدیر مسئول(مدیر عامل)مجید رفیعیان اصفهانی
مدیر گروه موسیقی و رئیس هیئت مدیرهعلی رفیعیان اصفهانی
مدیر گروه هنرهای نمایشی و عضو هئیت مدیرهاحمد اشرفیان
بازرس قانونی / مدیر واحد کودک / مدیر آموزشگاه فنی و حرفه‌ای تصنیفمنیره رفیعیان اصفهانی
مدیر گروه هنرهای تجسمیآذین رحمت پناه
مسئول دفتر مدیر عاملشهرزاد احمدپور سامانی
مدیر فروش و نماینده انتشاراتسیدجواد موسوی
مدیر داخلیمهری مهماندوست
مدیر آموزش

مسئول دبیرخانه و برگزاری همایش‌ها

بهار عبدی
مسئول امور اداری و پذیرشویدا کلانی  – رویا بهزادی – ملیکا براتی – ساناز دهقان
متخصص روانشناسی موسسهفاطمه ابراهیمی
مسئول حسابداریپریسا عبدی
مدیر و مسئول شبکه‌های مجازیسمیرا شاه‌محمدی
سرپرست بخش فنی نشرفاطمه چلمقانی
گروه طراحان گرافیکمحمدرضا حافظی – آرزو صادقی
تصویرگر و امور گرافیکآرزو صادقی
مدیر سایتمهندس امیر نژند
مدیر تدارکاتمحمدرضا مزروعی
امور خدماتاکبر مزروعی
مادریاراشرف دادخواه