موسسه فرهنگی هنری بسته نگار

آدرس

ساختمان یک: اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، سه راه ماه فرخی، پلاک 696
ساختمان دو: اصفهان، خانه اصفهان، خیابان ماه فرخی، کوچه شمشاد (6)، پلاک 20

تماس با ما

ساختمان یک: 03134203004 الی 6
ساختمان دو: 03134342310

ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه 9 صبح تا 9 شب

مدیران و کارکنان

هیئت مدیره

علی رفیعیان اصفهانی

رئیس هیئت مدیره

مدیر گروه موسیقی

احمد اشرفیان

عضو هیئت مدیره

مدیر گروه هنرهای نمایشی

مجید رفیعیان اصفهانی

عضو هیئت مدیره

مدیر مسئول (مدیرعامل)

منیره رفیعیان اصفهانی

عضو هیئت مدیره

سرپرست واحد کودک و نوجوان

همکاران

عنوان شغلینام و نام خانوادگی
عضو هئیت مدیره و مدیر مسئول(مدیر عامل)مجید رفیعیان اصفهانی
مدیر گروه موسیقی و رئیس هیئت مدیرهعلی رفیعیان اصفهانی
مدیر گروه هنرهای نمایشی و عضو هئیت مدیرهاحمد اشرفیان
بازرس قانونی / مدیر واحد کودک / مدیر آموزشگاه فنی و حرفه‌ای تصنیفمنیره رفیعیان اصفهانی
مدیر گروه هنرهای تجسمیآذین رحمت پناه
مسئول دفتر مدیر عاملشهرزاد احمدپور
مدیر فروش و نماینده انتشاراتسیدجواد موسوی
مدیر داخلیمهری مهماندوست
مدیر آموزشریحانه تیموری
مسئول دبیرخانه و برگزاری همایش‌هابهار عبدی
مسئول امور اداری و پذیرشویدا کلانی – ملیحه روزبهانی – رویا بهزادی-مژگان شعبانی – الهام سرائیان
متخصص روانشناسی موسسهفاطمه ابراهیمی
مسئول حسابداریپریسا عبدی
مدیر و مسئول شبکه‌های مجازیسمیرا شاه‌محمدی
سرپرست بخش فنی نشرفاطمه چلمقانی
گروه طراحان گرافیکمحمدرضا حافظی- آرزو صادقی
تصویرگر و امور گرافیکآرزو صادقی
مدیر سایتامیر نژند
مدیر تدارکاتمحمدرضا مزروعی
امور خدماتاکبر مزروعی
مادریاراشرف دادخواه