موسسه فرهنگی هنری بسته نگار

آدرس

ساختمان یک: اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، سه راه ماه فرخی، پلاک 696
ساختمان دو: اصفهان، خانه اصفهان، خیابان ماه فرخی، کوچه شمشاد (6)، پلاک 20

تماس با ما

ساختمان یک: 03134203004 الی 6
ساختمان دو: 03134342310

ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه 9 صبح تا 9 شب

پژمان اختیاری

مدرس و نوازنده سنتور

متولد اصفهان، دانش آموخته هنرستان موسیقی تهران و لیسانس موسیقی آزاد تهران

و سابقه ی تدریس در دانشگاه موسیقی اصفهان از سال ۸۷ تا کنون و همچنین تدریس سنتور از سال ۶۸

سوابق اجرایی:
کنسرت مسکو در سال های  ۹۵، ۹۳، ۹۰، ۸۹، ۸۸

کنسرت اصفهان در سال های ۹۳، ۸۸، ۸۶، ۸۵

کنسرت تهران در سال های ۷۸، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰

کنسرت بزرگداشت استاد لطفی در سال ۹۳

کنسرت بزرگداشت استاد پیرنیاکان در سال ۹۱

کنسرت ژاپن در سال ۹۰

کنسرت نغمه های نوروزی در سال ۸۶

اجرای اختتامیه المپیاد جهانی فیزیک ۸۶

کنسرت تهران شب اصفهان در سال ۸۶

کنسرت آلمان در سال ۸۰

کنسرت قزوین در سال ۷۷

کنسرت یزد در سال