Warning: mime_content_type(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 11

Warning: getimagesize(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 33
هنرهای نمایشی در بسته نگار - موسسه فرهنگی هنری بسته نگار
Warning: mime_content_type(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 11

Warning: getimagesize(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 33

Warning: mime_content_type(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 11

Warning: getimagesize(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 33

Warning: mime_content_type(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 11

Warning: getimagesize(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 33

Warning: mime_content_type(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 11

Warning: getimagesize(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 33

Warning: mime_content_type(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 11

Warning: getimagesize(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 33

Warning: mime_content_type(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 11

Warning: getimagesize(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 33

Warning: mime_content_type(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 11

Warning: getimagesize(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 33

موسسه فرهنگی هنری بسته نگار

آدرس

ساختمان یک: اصفهان ، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، سه راه ماه فرخی، پلاک 696
ساختمان دو: اصفهان، خانه اصفهان، خیابان ماه فرخی، کوچه شمشاد (6) ، پلاک 20

تماس با ما

ساختمان یک: 03134203004 الی 6
ساختمان دو: 03134342310

ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه 9 صبح تا 9 شب

هنرهای نمایشی در بسته نگار

واحد هنرهای نمایشی بسته نگار از سال 1380 به مدیریت استاد اسدالله اسدی تشکیل و سپس از سال 1385 این واحد به مدیریت استاد احمد اشرفیان دایر و مشغول به فعالیت است.

این واحد با نزدیک به دو دهه فعالیت خود توانسته استعدادهای زیادی را به عرصه هنری این مرز و بوم معرفی کند و تاکنون با برگزاری بیش از 150 دوره در زمینه های فن بیان، بازیگری و کارگردانی، یکی از فعالترین مراکز آموزشی فعالیت های نمایشی در استان اصفهان است. قابل ذکر است بسیاری از فارغ التحصیلان هم اکنون در پروژه های حرفه ای مشغول به فعالیت هستند.

در همین راستا اولین تماشاخانه ی محلی استان اصفهان با مجوز رسمی از سال 1394 فعالیت خود را آغاز نموده است.

 

 


Warning: mime_content_type(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 11

Warning: getimagesize(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 33

Warning: mime_content_type(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 11

Warning: getimagesize(/home/bastenegar/public_html/wp-content/uploads/phocagallery/teater/015-1391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bastenegar/public_html/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 33