موسسه فرهنگی هنری بسته نگار

آدرس:

اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، سه راه ماه فرخی، پلاک 696

تماس با ما:

03134203004 الی 6
09134636156

ساعات کاری:

شنبه تا پنج شنبه 9 صبح تا 9 شب

عهدیه جعفری

مدرس دف

 وی موسیقی را از سال 1378 با تنبک و دف آغاز کرد و مراحل ابتدایی و تکمیلی را نزد اساتیدی چون بابایی، حیدری، رضایی گذراند. از جمله فعالیت های ایشان در این عرصه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ضبط رادیویی برای اجرای نوروز 1381 ،
  • اجرا با گروه باران به سرپرستی آقای احمد زاده 1380،
  • همکاری با گروه های صبا و شمس به سرپرستی آقای مرتضوی سال1384،
  • شرکت در جشنواره زاگرس 1385.