موسسه فرهنگی هنری بسته نگار

آدرس:

اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، سه راه ماه فرخی، پلاک 696

تماس با ما:

03134203004 الی 6
09134636156

ساعات کاری:

شنبه تا پنج شنبه 9 صبح تا 9 شب

شیرین نصر اصفهانی

شیرین نصراصفهانی

مدرس موسیقی کودک

 

مشاغل:

شرح فعالیت سال شروع

فعالیت

مدرس موسیقی کودک و نوجوان 0011

 

تحصیالت دانشگاهی:

محل اخذ مدرک شرح فعالیت سال فارغ

التحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق

 

گواهینامه ها، دوره های بلند مدت و کوتاه مدت:

محل اخذ مدرک شرح فعالیت سال
موسسه بسته نگار مربیگری موسیقی کودک 0011

 

مربیان در رشته هنر و موسیقی:

اساتید برجسته و مربیان اصلی سال شروع

فعالیت

رشته
دکتر مجید رفیعیان استاد منیره رفیعیان

استاد مجتبی کرمی

 

1411

 

موسیقی کودک

استاد مجتبی کرمی 1411 فلوت ریکوردر
استاد سارا خسروی 1411 پیانو
استاد مهدی رفیعیان 1411 ریتم خوانی
آقای آرش آبساالن فن بیان
خانم الله زهیدی تار
استاد رساهارونی استاد آزادوار آواز

 

سایر فعالیت های اجرایی:

اجرای کنسرتهای اموزشی موسیقی کودک و نوجوان در موسسه فرهنگی هنری بسته نگار