لیست شعب

ساختمان ۱: خانه اصفهان

آدرس : ایران – اصفهان – خانه اصفهان – خیابان گلخانه – سه راه ماه فرخی – پلاک ۶۶ – موسسه فرهنگی هنری بسته نگار سپاهان – کدپستی: ۱۸۴۹۳-۸۱۹۴۸

شماره های تماس :

۳۴۲۰۳۰۰۴ (۳۱) (۹۸+)

۳۴۲۰۳۰۰۵ (۳۱) (۹۸+)

۳۴۲۰۳۰۰۶ (۳۱) (۹۸+)

ساختمان ۲: دروازه شیراز

آدرس : اصفهان. دروازه شیراز (میدان آزادی). مقابل درب استخر انقلاب. جنب ورودی شماره ۴ مترو. بن بست هاله .شماره ۵۵۶ طبقه سوم.