دانلود رایگان کتابچه ها و فایل های صوتی آثار منتشره انتشارات بسته نگار

در این بخش کتابچه های راهنما و فایل های صوتی رایگان، مربوط به انتشارات بسته نگار، مخصوص مربیان، هنرحویان، دانش پژوهان و اولیاء، در جهت سهولت دسترسی و پرداخت هزینه های تولید کمتر بارگزاری می گردد. با کلیک روی هر لینک و دانلود فایل های مربوطه می توانید به فایل های مربوط به هر کتاب دسترسی رایگان پبدا کنید.

فایل را دانلود و آن را از حالت زیپ خارج نمایید و بر اساس شماره درس گوش نمایید. احتمال جابه جایی یک یا چند درس در جلد دوم کتاب هست.

فایل کتابچه راهنمای کتاب های “گل پونه ها: آموزش مبانی موسیقی به کودکان”

(ویرایش جدید و دو جلدی)، چاپ بیست و دوم به بعد

فایل های صوتی اجرای کتاب

“قاصدک: آموزش فلوت ریکوردر به کودکان”

«جلد اول»

فایل های صوتی اجرای کتاب

“قاصدک: آموزش فلوت ریکوردر به کودکان”

«جلد دوم»

فایل های صوتی اجرای کتاب

“آوای گیتار: آموزش گیتار به کودکان”