نشر آثار صوتی

مؤسسه بسته نگار با همکاری تعدادی از آهنگسازان مختلف در سبک های مختلف موسیقی ایرانی و جهانی آماده همکاری با عزیزان مختلف است. این همکاری از ابتدا تا انتهای پروسه تولید را در بر می گیرد.
این مؤسسه همچنین آماده همکاری در برگزاری و اخذ مجوز های قانونی جهت برنامه های فرهنگی هنری است.