خبرها و رویدادها

آدرس پستی:

ایران – اصفهان – خانه اصفهان – خیابان گلخانه – سه راه ماه فرخی – پلاک ۶۶ – موسسه فرهنگی هنری بسته نگار سپاهان – کدپستی: ۱۸۴۹۳-۸۱۹۴۸

حضور در موسسه:

شنبه تا پنج شنبه (ملاقات با قرار قبلی)

درباره مجید رفیعیان

مدیر مسئول موسسه فرهنگی ، هنری بسته نگار سپاهان